Fiona Modular - full

fiona modular

Available in: Various fabrics
Size: 75cm(height)

 

Fiona Modular - no ottoman

fiona modular no ottoman

Available in: Various fabrics
Size: 300x100cm 

 

Fiona Modular - Corner

fiona modular corner

Available in: Various fabrics
Size: 100x100cm

 

Fiona Modular - Slipper

fiona modular slipper

Available in: Various fabrics
Size: 100 x 100cm

 

Fiona Modular - Ottoman

fiona modular ottoman

Available in: Various fabrics
Size: 100 x 100cm